VEIKLA
FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMAS

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Šermukšnėlė“ įgyvendinamos šios formaliojo ir neformaliojo (ikimokyklinio ir priešmokyklinio) ugdymo programos:
  1. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Šermukšnėlė" ikimokyklinio ugdymo programa.
  2. Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas (metodinės rekomendacijos).
  3. Ikimokyklinio ugdymo gairės. Programa pedagogams ir tėvams.

Lopšelio-darželio „Šermukšnėlė“ ryšiai su ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, kitais socialiniais partneriais. Taikoma adaptacinė programa naujai atėjusiems vaikams.

Lopšelį-darželį ,,Šermukšnėlė“ lanko 0–6 (7) metų vaikai. Naujai į grupę atėjusiems vaikams leidžiame savaitę būti su tėvais grupėje, kol vaikas pripranta prie grupės aplinkos (pagal tėvų galimybes), todėl vaikai greičiau adaptuojasi.

Lopšelis-darželis bendradarbiauja su jos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis (švietimo, sveikatos, kultūros, sporto, vaikų teisių apsaugos, mokslo, studijų institucijomis ir kt.).

Lopšelis-darželis palaiko ryšius su kitomis Klaipėdos miesto įstaigomis.

Įstaiga bendrauja ir bendradarbiauja:
  • su Klaipėdos lopšeliais-darželiais „Žemuogėlė”, „Pingvinukas";
  • su Klaipėdos Andrejaus Rubliovo pagrindine mokykla;
  • su Klaipėdos universitetu bei Kvalifikacijos kėlimo institutu,  su Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centru, Pedagogine psichologine, Vaikų teisių apsaugos tarnybomis, Pedagogų profesinės raidos centru bei kitomis miesto, šalies švietimo, mokslo, kultūros, teisėsaugos institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis.

Lopšelio-darželio ,,Šermukšnėlė“ mokslo  metų  trukmė -  303 kalendorinės dienos. Mokslo metų pradžia - rugsėjo 1 d.  Atostogų laikas vasaros metu nustatomas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu.

Klaipėdos lopšelis-darželis „Šermukšnėlė“  dirba: lopšelinės ir darželinės grupės dirba nuo 7.30 val. iki 18.00 val. (10,5 val. režimu);  viena savaitinė grupė darželinio amžiaus vaikams - nuo 7.00 val. iki 7.00 val. (24.00 val. režimu).


--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
Veikla
--------------
--------------
© 2012m. Visos teisės saugomos. Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Informacija atnaujinta: 2013-07-31
SUSISIEKITE SU MUMIS
Baltijos pr. 63,  Klaipėda
tel./faks.  (8 46) 34-57-30
el. paštas: sermuksneledarzelis@gmail.com